Adatvédelem

Olcsobbat.HU ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

InVenturio Zrt.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Felhasználási feltételek része, azok rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.


A InVenturio Zrt. az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, azok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

A kezelt személyes adatok körét részben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai határozzák meg.

A InVenturio Zrt. minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

A Felhasználó bármikor kérheti adatainak módosítását és helyesbítését.

A Felhasználó személyes adatait akkor is törli a InVenturio Zrt., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Infotv.-ben meghatározott esetekben.

Törlés helyett a InVenturio Zrt. zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit.

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

Igényérvényesítési cím, ügyfélszolgálat

info@olcsobbat.hu, valamint a InVenturio Zrt. 1139 Budapest, Teve utca 60. levelezési cím

A InVenturio Zrt. az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.Reklám és egyéb marketing célú megkeresés

Kezelt adatok köre

név, email cím

Adatkezelés célja

reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés

Adatkezelés időtartama

Hozzájárulás visszavonásáig.

Adattörlés

A hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, eDM) külön-külön vonható vissza a levélben található link(ek) lekattintásával, továbbá az info@olcsobbat.hu email címen, vagy a InVenturio Zrt. 1139 Budapest, Teve utca 60. postai címen.

Adatkezelési nyilvántartási szám

NAIH-80282/2014.Egyéb adatkezelési tudnivalók

Az gyűjtött információk az Ön vásárlási élményének javítását szolgálják.

Cookie

A honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt - küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

A cookie-t a felhasználó képes törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

A "cookie"-k letiltásával bármikor leállíthatja az adatok rögzítését. Az ezt megelőzően gyűjtött adatok azonban nem távolíthatóak el a rendszerből technikai okokból.

Naplózott adatok

A honlap működésének nyomon követése, a hatékonyság növelése, a felhasználói szokások elemzése céljából tárolt adatok: a látogatás dátuma és időpontja, IP cím és domain név, az elért tartalom címe,     a honlap megtekintésétől számított 90 napig.

Külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgálók

A InVenturio Zrt. a Google Inc. Google Analytics, Google AdSense és Google AdMob szolgáltatását több weboldala és alkalmazása keretében használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense és AdMob cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/. A felhasználó a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatja le a Google cookie-jait.

Az online chat igénybevételekor személyes adat rögzítésére az olcsobbat.hu szerverein nem kerül sor.

Kiadja az InVenturio Zrt. a gyűjtött információkat?

A InVenturio Zrt. felhasználóiról gyűjtött adatok védelme nagyon fontos célunk. Ezeket az adatokat statisztikai célokra gyűjtjük, és nem szolgáltatjuk ki semmilyen harmadik fél számára.

A résztvevő boltok adatvédelmi elvei

A InVenturio Zrt. rendszerében megtalálható boltok az ország legjobb internetes kereskedései közül kerülnek ki, így minden bizonnyal rendelkeznek adatvédelmi előírásokkal. Mivel azonban semmilyen direkt irányításunk nincs fölöttük, nem vállalhatunk felelősséget értük. Azt ajánljuk, hogy minden esetben keresse meg az adott bolt adatvédelmi elveit mielőtt bármilyen személyes adatát kiadná.

Revíziók

Az InVenturio Zrt. köti magát az itt leírtakhoz, azonban az Internet jellegéből adódó folyamatos változások miatt előfordulhat, hogy módosítanunk kell adatvédelmi elveinket. Erről a weboldalon keresztül időben tájékoztatni fogjuk olvasóinkat.