Felhasználási feltételek

I. A Felhasználási Feltételek tárgya

1.) A jelen Felhasználási Feltételek tartalmazzák az ReachRise Digital Zrt. (1139 Budapest, Váci út 99-105. 3.em.; a továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett, a http:// olcsobbat.hu oldalon (Weboldal) elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban a Felhasználó és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit.

2.) Amennyiben a Felhasználó a Weboldalt meglátogatja illetve a szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, automatikusan elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket. Ha nem fogadja el ezeket a feltételeket, Ön visszautasíthatja a weboldal vagy más szolgáltatásaink használatát.

3.) Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosíthassuk, frissíthessük ezen feltételeket, és a módosítást követően a Weboldal használatával a Felhasználó elfogadja a jelen szabályzat módosítását.

II. Fogalmak

3.) Felhasználó: a Weboldal látogatója, illetőleg mindenki, aki a Weboldal szolgáltatását igénybe veszi,

Szolgáltató: a Weboldalt üzemeltető ReachRise Digital Zrt.,

Partner: a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló személy, akinek a termékeire vonatkozó adatok és információk a Weboldalon megjelennek,

Weboldal: a www.olcsobbat.hu ár, termék,- és webshop-információkat összehasonlító szolgáltatást nyújtó internetes portál

.

III. A Szolgáltatás tárgya, alapvető jellemzői

4.) A Weboldal célja, így a szolgáltatás tárgya, hogy az interneten tájékozódni, illetve vásárolni kívánó Felhasználók számára hatékony segítséget nyújtson a termékre vonatkozó információk megismeréséhez, az ehhez szükséges információs platformot megteremtse.

5.) A Weboldalon megjelenített árak bruttó fogyasztói árak, amelyeket minden esetben a Partnerek adnak meg.

6.) A Felhasználó és a Szolgáltató között a Weboldal és/vagy a Portál útján nem jön, és nem jöhet létre szerződés sem a termék megvételére vonatkozóan, sem egyéb tárgyban. A Felhasználó a Portáról a Partner weboldalára, illetve web shopjába navigálhat.

IV. Felelősség

7.) Az ReachRise Digital Zrt. a Weboldalt az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény lapján tárhely-szolgáltatóként üzemelteti.

8.) Mivel az Szolgáltató a szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a szolgáltatás - ideértve a szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

9.) A termékek kapcsán közzétett valamennyi információkért, így különösen azok valódiságáért, megfelelőségért, helytállóságáért, aktuális voltáért a Szolgáltató nem felel, az ezzel kapcsolatos mindenfajta felelősséget kizárja. Ennek megfelelően a Weboldal használata során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem vállal sem termék sem pedig jogszavatosságot a Weboldalon megjelenő termékek és információk vonatkozásában.

V. Vegyes rendelkezések

10.) A szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. Az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg. A szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Weboldalon megjelenített tatalom. Bármely ilyen jellegű tilalmazott tevékenység polgári és büntetőjogi eljárásokat vonhat maga után. Felhasználóink kijelentik, hogy nem használnak semmilyen szkriptet, robotot vagy spider-t, hogy nyomonkövessék és/vagy lemásolják az oldalt előzetes írásbeli engedély nélkül. Minden, az oldalon megjelenő bejegyzett védjegy a tulajdonos tulajdonát képezi, nem jelképez semmilyen együttműködést az olcsobbat.hu és más cégek között.

11.) Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse.

12.) Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a szolgáltatásnak a jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

13.) A szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek, a Partner és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen.

14.) A jelen Felhasználási Feltételeket a Szolgáltató bármikor, korlátozásoktól menetesen jogosult módosítani. A Weboldal használatával a Felhasználó a módosításokat elfogadja. A Szolgáltató a módosításról rövid felhívás formájában a Weboldalon tájékoztatja a Felhasználókat.

VI. A Szolgáltatás részletei

1. Az értékelésekről

Az értékelések az olvasóink összegyűjtött visszajelzései alapján állnak össze. Ezek az értékelések segíthetnek azoknak, akik használni kívánják őket, ugyanakkor nem garantálnak semmilyen teljesítményt egyik Partnerünktől sem.

A rendszerben megtalálható boltok fizethetnek azért, hogy termékeik a keresési feltételek között kiemelten jelenjenek meg, ez azonban semmilyen módon nem befolyásolja az értékelésüket.

Ön beleegyezik abba, hogy nem próbálja manipulálni és aláásni a boltok értékelését.

2. Az olvasói értékelésekről

Az olvasói értékeléseket az ReachRise Digital Zrt. valódi online vásárlóktól kapja. Ezek az értékelések segíthetnek azoknak, akik használni kívánják őket, ugyanakkor nem garantálnak semmilyen teljesítményt egyik partnerünktől vagy termékről sem.

A rendszerben megtalálható boltok fizethetnek azért, hogy termékeik a keresési feltételek között kiemelten jelenjenek meg, ez azonban semmilyen módon nem befolyásolja az értékelésüket.

Ön beleegyezik abba, hogy nem próbálja manipulálni és aláásni a boltok értékelését. Továbbá nem küld olyan értékelést, mely hamis adatokat, trágárságot, személyes támadást, hitelkártyaszámot vagy bármilyen, a vásárlói közösség számára nem helyénvaló információt tartalmaz. Az értékelés elküldésével Ön kijelenti, hogy az valós vásárlási tapasztalatokra támaszkodik, és annak minden jogát az ReachRise Digital Zrt.-re ruházza át. Az ReachRise Digital Zrt. fenntartja a jogot, hogy visszatartson, vagy véglegesen töröljön olyan értékeléseket, melyek sértik a fenti szabályokat. Ebben a kérdésben az ReachRise Digital Zrt. döntése megfellebbezhetetlen, és döntését indokolni sem köteles.

3. A felelősségről

Az ReachRise Digital Zrt. nem tehető felelőssé semmilyen olyan eseményért, amelyet részben vagy teljesen az olcsobbat.hu által közölt információk okoznak. Nem tehető felelőssé továbbá semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet az ReachRise Digital Zrt.-ben szereplő boltok okoznak. Az oldalon megjelenő képek és információkat az ReachRise Digital Zrt. szolgáltatja, de azokért és azok vírusmentességéért semmilyen felelősséget nem vállal.

Továbbá mivel az ReachRise Digital Zrt. nem tudja ellenőrizni az összes beérkező információt annak nagy mennyisége miatt, előfordulhat, hogy azok pontatlanságot is tartalmazhatnak. Az ReachRise Digital Zrt. nem garantálja a megjelenő információk pontosságát vagy igazságtartalmát. Továbbá mivel az online vásárlás dinamikus jellegű, az oldalon megjelenő információk további értesítés nélkül is megváltoztathatóak, a változásokból eredő károkért az olcsobbat.hu nem tehető felelőssé.

4. Egyéb jogok

Ön tudhatja a legjobban, hogy az ReachRise Digital Zrt. weboldal felhasználása beleütközik-e az Ön országának törvényeibe, ezért a kérdésért Ön tartozik felelősséggel. Nem garantáljuk az ReachRise Digital Zrt. folyamatos, megszakítás nélküli működését, vagy az ahhoz történő biztonságos hozzáférést, mert abban az Internet jellegéből adódóan nagyon sok olyan faktor is szerepet játszik, amely hatáskörünkön kívül esik. Ha ennek a dokumentumnak bármely pontja törvényellenesnek bizonyul bármilyen okból, a fennmaradó pontok érvényben maradnak.

5. Online chat

Az olcsobbat.hu egyes aloldalain, a felhasználói élmény növelése érdekében online chat formájában közvetlen kommunikációt biztosít az olcsobbat.hu-n megjelenő Partner webáruházak képviselőivel, mely azonban nem minősül hivatalos felhasználói tájékoztatásnak, és hivatalos ügyfélkapcsolati megkeresésnek.

Budapest, 2015. március 31.