47889 termék, 325. oldal
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|8GB|0GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 530|W10P|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|8GB|0GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 530|W10P|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i3
 • Processzor sebesség: 3 700 MHz
 • Merevlemez mérete (HDD): 1 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 8 192 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|8GB|0GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 530|W10P|3év további adatai

223 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|8GB|1000GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W10P|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|8GB|1000GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W10P|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i3
 • Processzor sebesség: 3 700 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 1 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 8 192 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|8GB|1000GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W10P|3év további adatai

333 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|8GB|250GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W10P|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|8GB|250GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W10P|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i3
 • Processzor sebesség: 3 700 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 250 GB
 • Memória (RAM) mérete: 8 192 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|8GB|250GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W10P|3év további adatai

238 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|0GB SSD|500GB HDD|Intel HD 530|W10P|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|0GB SSD|500GB HDD|Intel HD 530|W10P|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i3
 • Processzor sebesség: 3 700 MHz
 • Merevlemez mérete (HDD): 500 GB
 • Memória (RAM) mérete: 4 096 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|0GB SSD|500GB HDD|Intel HD 530|W10P|3év további adatai

168 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|250GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|NO OS|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|250GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|NO OS|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i3
 • Processzor sebesség: 3 700 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 250 GB
 • Memória (RAM) mérete: 4 096 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|250GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|NO OS|3év további adatai

153 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|0GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|W7P|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|0GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|W7P|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i3
 • Processzor sebesség: 3 700 MHz
 • Merevlemez mérete (HDD): 4 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 4 096 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|0GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|W7P|3év további adatai

228 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|8GB|120GB SSD|2000GB HDD|Intel HD 530|W8|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|8GB|120GB SSD|2000GB HDD|Intel HD 530|W8|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i3
 • Processzor sebesség: 3 700 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 120 GB
 • Merevlemez mérete (HDD): 2 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 8 192 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|8GB|120GB SSD|2000GB HDD|Intel HD 530|W8|3év további adatai

253 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|8GB|120GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|W8|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|8GB|120GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|W8|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i3
 • Processzor sebesség: 3 700 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 120 GB
 • Merevlemez mérete (HDD): 4 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 8 192 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|8GB|120GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|W8|3év további adatai

273 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Pentium G4400 3,3|4GB|1000GB SSD|2000GB HDD|Intel HD 510|MS W10 64|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Pentium G4400 3,3|4GB|1000GB SSD|2000GB HDD|Intel HD 510|MS W10 64|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Pentium Dual-Core
 • Processzor sebesség: 3 300 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 1 000 GB
 • Merevlemez mérete (HDD): 2 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 4 096 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Pentium G4400 3,3|4GB|1000GB SSD|2000GB HDD|Intel HD 510|MS W10 64|3év további adatai

310 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Pentium G4400 3,3|12GB|500GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 510|W7P|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Pentium G4400 3,3|12GB|500GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 510|W7P|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Pentium Dual-Core
 • Processzor sebesség: 3 300 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 500 GB
 • Merevlemez mérete (HDD): 4 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 12 288 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Pentium G4400 3,3|12GB|500GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 510|W7P|3év további adatai

315 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Pentium G4400 3,3|8GB|500GB SSD|0GB HDD|Intel HD 510|MS W10 64|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Pentium G4400 3,3|8GB|500GB SSD|0GB HDD|Intel HD 510|MS W10 64|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Pentium Dual-Core
 • Processzor sebesség: 3 300 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 500 GB
 • Memória (RAM) mérete: 8 192 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Pentium G4400 3,3|8GB|500GB SSD|0GB HDD|Intel HD 510|MS W10 64|3év további adatai

265 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Pentium G4400 3,3|32GB|250GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 510|W10P|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Pentium G4400 3,3|32GB|250GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 510|W10P|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Pentium Dual-Core
 • Processzor sebesség: 3 300 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 250 GB
 • Merevlemez mérete (HDD): 4 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 32 768 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Pentium G4400 3,3|32GB|250GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 510|W10P|3év további adatai

345 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Pentium G4400 3,3|16GB|500GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 510|W10P|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Pentium G4400 3,3|16GB|500GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 510|W10P|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Pentium Dual-Core
 • Processzor sebesség: 3 300 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 500 GB
 • Merevlemez mérete (HDD): 1 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 16 384 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Pentium G4400 3,3|16GB|500GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 510|W10P|3év további adatai

300 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Pentium G4400 3,3|12GB|500GB SSD|2000GB HDD|Intel HD 510|W10P|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Pentium G4400 3,3|12GB|500GB SSD|2000GB HDD|Intel HD 510|W10P|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Pentium Dual-Core
 • Processzor sebesség: 3 300 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 500 GB
 • Merevlemez mérete (HDD): 2 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 12 288 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Pentium G4400 3,3|12GB|500GB SSD|2000GB HDD|Intel HD 510|W10P|3év további adatai

295 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Pentium G4400 3,3|12GB|500GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 510|W10P|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Pentium G4400 3,3|12GB|500GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 510|W10P|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Pentium Dual-Core
 • Processzor sebesség: 3 300 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 500 GB
 • Merevlemez mérete (HDD): 1 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 12 288 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Pentium G4400 3,3|12GB|500GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 510|W10P|3év további adatai

280 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Pentium G4400 3,3|8GB|1000GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 510|W8|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Pentium G4400 3,3|8GB|1000GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 510|W8|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Pentium Dual-Core
 • Processzor sebesség: 3 300 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 1 000 GB
 • Merevlemez mérete (HDD): 1 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 8 192 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Pentium G4400 3,3|8GB|1000GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 510|W8|3év további adatai

320 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Pentium G4400 3,3|8GB|250GB SSD|2000GB HDD|Intel HD 510|MS W10 64|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Pentium G4400 3,3|8GB|250GB SSD|2000GB HDD|Intel HD 510|MS W10 64|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Pentium Dual-Core
 • Processzor sebesség: 3 300 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 250 GB
 • Merevlemez mérete (HDD): 2 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 8 192 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Pentium G4400 3,3|8GB|250GB SSD|2000GB HDD|Intel HD 510|MS W10 64|3év további adatai

245 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Pentium G4400 3,3|8GB|1000GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 510|W10P|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Pentium G4400 3,3|8GB|1000GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 510|W10P|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Pentium Dual-Core
 • Processzor sebesség: 3 300 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 1 000 GB
 • Merevlemez mérete (HDD): 4 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 8 192 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Pentium G4400 3,3|8GB|1000GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 510|W10P|3év további adatai

370 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Pentium G4400 3,3|16GB|120GB SSD|2000GB HDD|Intel HD 510|W10P|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Pentium G4400 3,3|16GB|120GB SSD|2000GB HDD|Intel HD 510|W10P|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Pentium Dual-Core
 • Processzor sebesség: 3 300 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 120 GB
 • Merevlemez mérete (HDD): 2 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 16 384 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Pentium G4400 3,3|16GB|120GB SSD|2000GB HDD|Intel HD 510|W10P|3év további adatai

275 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|250GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 530|W8|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|250GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 530|W8|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i3
 • Processzor sebesség: 3 700 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 250 GB
 • Merevlemez mérete (HDD): 1 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 4 096 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|250GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 530|W8|3év további adatai

218 900 Ft