17281 termék, 47. oldal
 Black & Decker HPG1800 18 V Ni-CD 1500mAhszerszámgép akkumulátor

Black & Decker HPG1800 18 V Ni-CD 1500mAhszerszámgép akkumulátor

Black & Decker HPG1800 18 V Ni-CD 1500mAhszerszámgép akkumulátor további adatai

12 450 Ft

tovább az üzletbe
 Bosch GHO 18 V 18V Ni-MH 1500 mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch GHO 18 V 18V Ni-MH 1500 mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch GHO 18 V 18V Ni-MH 1500 mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

19 881 Ft

tovább az üzletbe
 BLACK & DECKER A14 14.4V NI-CD 2000mAh szerszámgép akkumulátor

BLACK & DECKER A14 14.4V NI-CD 2000mAh szerszámgép akkumulátor

BLACK & DECKER A14 14.4V NI-CD 2000mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

13 350 Ft

tovább az üzletbe
 BLACK & DECKER BDGL1440 14.4V NI-CD 3000mAh szerszámgép akkumulátor

BLACK & DECKER BDGL1440 14.4V NI-CD 3000mAh szerszámgép akkumulátor

BLACK & DECKER BDGL1440 14.4V NI-CD 3000mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

18 420 Ft

tovább az üzletbe
 BLACK & DECKER HPB14 14.4V NI-CD 2000mAh szerszámgép akkumulátor

BLACK & DECKER HPB14 14.4V NI-CD 2000mAh szerszámgép akkumulátor

BLACK & DECKER HPB14 14.4V NI-CD 2000mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

13 350 Ft

tovább az üzletbe
 Black & Decker FS1800S 18 V Ni-CD 1500mAhszerszámgép akkumulátor

Black & Decker FS1800S 18 V Ni-CD 1500mAhszerszámgép akkumulátor

Black & Decker FS1800S 18 V Ni-CD 1500mAhszerszámgép akkumulátor további adatai

12 450 Ft

tovább az üzletbe
 DCB201-2 20 V LI-ION 3000mAh szerszámgép akkumulátor

DCB201-2 20 V LI-ION 3000mAh szerszámgép akkumulátor

DCB201-2 20 V LI-ION 3000mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

20 500 Ft

tovább az üzletbe
 Black & Decker CD431 12V NI-MH 1300mAh szerszámgép akkumulátor

Black & Decker CD431 12V NI-MH 1300mAh szerszámgép akkumulátor

Black & Decker CD431 12V NI-MH 1300mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

7 880 Ft

tovább az üzletbe
 BLACK & DECKER A9276 14,4 V Ni-CD 3000mAh szerszámgép akkumulátor

BLACK & DECKER A9276 14,4 V Ni-CD 3000mAh szerszámgép akkumulátor

BLACK & DECKER A9276 14,4 V Ni-CD 3000mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

15 621 Ft

tovább az üzletbe
 BOSCH 2 607 335 694 14,4 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor

BOSCH 2 607 335 694 14,4 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor

BOSCH 2 607 335 694 14,4 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

15 900 Ft

tovább az üzletbe
 Bosch 2607335108 12 V NI-CD 2100mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch 2607335108 12 V NI-CD 2100mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch 2607335108 12 V NI-CD 2100mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

14 605 Ft

tovább az üzletbe
 Bosch PSB 12 VE-2 12 V Ni-CD 3000mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch PSB 12 VE-2 12 V Ni-CD 3000mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch PSB 12 VE-2 12 V Ni-CD 3000mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

12 955 Ft

tovább az üzletbe
 Bosch GSB 12 12 V Ni-CD 2000 mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch GSB 12 12 V Ni-CD 2000 mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch GSB 12 12 V Ni-CD 2000 mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

10 041 Ft

tovább az üzletbe
 Bosch ABS 96 M-2 9,6 V NI-CD 1300mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch ABS 96 M-2 9,6 V NI-CD 1300mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch ABS 96 M-2 9,6 V NI-CD 1300mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

8 255 Ft

tovább az üzletbe
 Bosch AS36LN 3,6V Li-Ion 2200mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch AS36LN 3,6V Li-Ion 2200mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch AS36LN 3,6V Li-Ion 2200mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

2 819 Ft

tovább az üzletbe
 BLACK & DECKER CD140GK 14,4 V Ni-CD 1300mAh szerszámgép akkumulátor

BLACK & DECKER CD140GK 14,4 V Ni-CD 1300mAh szerszámgép akkumulátor

BLACK & DECKER CD140GK 14,4 V Ni-CD 1300mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

11 384 Ft

tovább az üzletbe
 Bosch 2607335172 12 V NI-CD 1300mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch 2607335172 12 V NI-CD 1300mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch 2607335172 12 V NI-CD 1300mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

9 321 Ft

tovább az üzletbe
 Black & Decker CD182K-2 18 V Ni-MH 3300mAh szerszámgép akkumulátor

Black & Decker CD182K-2 18 V Ni-MH 3300mAh szerszámgép akkumulátor

Black & Decker CD182K-2 18 V Ni-MH 3300mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

23 500 Ft

tovább az üzletbe
 Black & Decker KC1262FK 12 V Ni-CD 2000mAh szerszámgép akkumulátor

Black & Decker KC1262FK 12 V Ni-CD 2000mAh szerszámgép akkumulátor

Black & Decker KC1262FK 12 V Ni-CD 2000mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

10 400 Ft

tovább az üzletbe
 Milwaukee 0616-20 14,4 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor

Milwaukee 0616-20 14,4 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor

Milwaukee 0616-20 14,4 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

19 050 Ft

tovább az üzletbe