18531 termék, 298. oldal
 Black & Decker CD12 12V NI-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor

Black & Decker CD12 12V NI-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor

Black & Decker CD12 12V NI-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

13 990 Ft

tovább az üzletbe
 Bosch GSR 9.6 VE-2 9,6 V NI-CD 2100mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch GSR 9.6 VE-2 9,6 V NI-CD 2100mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch GSR 9.6 VE-2 9,6 V NI-CD 2100mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

9 326 Ft

tovább az üzletbe
 Bosch 2607335145 12 V NI-CD 1500mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch 2607335145 12 V NI-CD 1500mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch 2607335145 12 V NI-CD 1500mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

10 155 Ft

tovább az üzletbe
 Bosch BH1214MH 12 V NI-CD 1500mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch BH1214MH 12 V NI-CD 1500mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch BH1214MH 12 V NI-CD 1500mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

10 155 Ft

tovább az üzletbe
 BLACK & DECKER R143F2 14.4V NI-CD 2000mAh szerszámgép akkumulátor

BLACK & DECKER R143F2 14.4V NI-CD 2000mAh szerszámgép akkumulátor

BLACK & DECKER R143F2 14.4V NI-CD 2000mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

13 350 Ft

tovább az üzletbe
 Bosch 3453 18V Ni-MH 1500 mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch 3453 18V Ni-MH 1500 mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch 3453 18V Ni-MH 1500 mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

19 881 Ft

tovább az üzletbe
 Black & Decker EZWA49 12 V Ni-CD 3000mAh szerszámgép akkumulátor

Black & Decker EZWA49 12 V Ni-CD 3000mAh szerszámgép akkumulátor

Black & Decker EZWA49 12 V Ni-CD 3000mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

12 600 Ft

tovább az üzletbe
 BOSCH 2607335445 24 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor

BOSCH 2607335445 24 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor

BOSCH 2607335445 24 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

31 120 Ft

tovább az üzletbe
 Bosch GDR 12V Akkumulátor, akku 1300 mAh

Bosch GDR 12V Akkumulátor, akku 1300 mAh

Bosch GDR 12V Akkumulátor, akku 1300 mAh további adatai

7 800 Ft

tovább az üzletbe
 BOSCH PST 14.4V 14,4 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor

BOSCH PST 14.4V 14,4 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor

BOSCH PST 14.4V 14,4 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

15 900 Ft

tovább az üzletbe
 BOSCH BAT140 14,4 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor

BOSCH BAT140 14,4 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor

BOSCH BAT140 14,4 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

15 900 Ft

tovább az üzletbe
 BOSCH 2607335637 24 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor

BOSCH 2607335637 24 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor

BOSCH 2607335637 24 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

31 120 Ft

tovább az üzletbe
 Black & Decker HP188F2B 18 V Ni-CD 1500mAhszerszámgép akkumulátor

Black & Decker HP188F2B 18 V Ni-CD 1500mAhszerszámgép akkumulátor

Black & Decker HP188F2B 18 V Ni-CD 1500mAhszerszámgép akkumulátor további adatai

12 450 Ft

tovább az üzletbe
 Bosch 3860CK 18V Ni-MH 1500 mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch 3860CK 18V Ni-MH 1500 mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch 3860CK 18V Ni-MH 1500 mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

19 881 Ft

tovább az üzletbe
 Bosch BAT011 12 V NI-CD 3300mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch BAT011 12 V NI-CD 3300mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch BAT011 12 V NI-CD 3300mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

13 800 Ft

tovább az üzletbe
 BLACK & DECKER PS3650K-2 14,4 V Ni-MH 2000mAh szerszámgép akkumulátor

BLACK & DECKER PS3650K-2 14,4 V Ni-MH 2000mAh szerszámgép akkumulátor

BLACK & DECKER PS3650K-2 14,4 V Ni-MH 2000mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

14 796 Ft

tovább az üzletbe
 Black & Decker KC12 12V NI-MH 1300mAh szerszámgép akkumulátor

Black & Decker KC12 12V NI-MH 1300mAh szerszámgép akkumulátor

Black & Decker KC12 12V NI-MH 1300mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

7 880 Ft

tovább az üzletbe
 Black & Decker KC1282CK 12V NI-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor

Black & Decker KC1282CK 12V NI-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor

Black & Decker KC1282CK 12V NI-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

13 990 Ft

tovább az üzletbe
 Bosch 702300 512 12 V NI-CD 3300mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch 702300 512 12 V NI-CD 3300mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch 702300 512 12 V NI-CD 3300mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

13 800 Ft

tovább az üzletbe
 BLACK & DECKER SX7500 14.4V NI-CD 2000mAh szerszámgép akkumulátor

BLACK & DECKER SX7500 14.4V NI-CD 2000mAh szerszámgép akkumulátor

BLACK & DECKER SX7500 14.4V NI-CD 2000mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

13 350 Ft

tovább az üzletbe