21993 termék, 48. oldal
Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 16GB | 4x 1000GB SSD | 0GB HDD | nincs | 3év (PET30_229883_16GBS4X1000SSD_S)

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 16GB | 4x 1000GB SSD | 0GB HDD | nincs | 3év (PET30_229883_16GBS4X1000SSD_S) Szerver

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 16GB | 4x 1000GB SSD | 0GB HDD | nincs | 3év (PET30_229883_16GBS4X1000SSD_S) Szerver további adatai

849 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 32GB | 2x 250GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 3év (PET30_229883_32GBS2X250SSDH4TB_S)

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 32GB | 2x 250GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 3év (PET30_229883_32GBS2X250SSDH4TB_S) Szerver

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 32GB | 2x 250GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 3év (PET30_229883_32GBS2X250SSDH4TB_S) Szerver további adatai

459 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 16GB | 1x 250GB SSD | 2x 2000GB HDD | nincs | 3év (PET30_228610_16GBS250SSDH2X2TB_S)

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 16GB | 1x 250GB SSD | 2x 2000GB HDD | nincs | 3év (PET30_228610_16GBS250SSDH2X2TB_S) Szerver

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 16GB | 1x 250GB SSD | 2x 2000GB HDD | nincs | 3év (PET30_228610_16GBS250SSDH2X2TB_S) Szerver további adatai

384 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 32GB | 1x 120GB SSD | 0GB HDD | nincs | 3év (PET30_229883_32GBS120SSD_S)

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 32GB | 1x 120GB SSD | 0GB HDD | nincs | 3év (PET30_229883_32GBS120SSD_S) Szerver

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 32GB | 1x 120GB SSD | 0GB HDD | nincs | 3év (PET30_229883_32GBS120SSD_S) Szerver további adatai

309 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 0GB | 4x 250GB SSD | 0GB HDD | nincs | 3év (PET30_229883_S4X250SSD_S)

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 0GB | 4x 250GB SSD | 0GB HDD | nincs | 3év (PET30_229883_S4X250SSD_S) Szerver

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 0GB | 4x 250GB SSD | 0GB HDD | nincs | 3év (PET30_229883_S4X250SSD_S) Szerver további adatai

399 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 32GB | 1x 500GB SSD | 1x 2000GB HDD | nincs | 3év (PET30_229883_32GBS500SSDH2TB_S)

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 32GB | 1x 500GB SSD | 1x 2000GB HDD | nincs | 3év (PET30_229883_32GBS500SSDH2TB_S) Szerver

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 32GB | 1x 500GB SSD | 1x 2000GB HDD | nincs | 3év (PET30_229883_32GBS500SSDH2TB_S) Szerver további adatai

419 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 8GB | 4x 250GB SSD | 0GB HDD | nincs | 3év (PET30_229883_8GBS4X250SSD_S)

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 8GB | 4x 250GB SSD | 0GB HDD | nincs | 3év (PET30_229883_8GBS4X250SSD_S) Szerver

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 8GB | 4x 250GB SSD | 0GB HDD | nincs | 3év (PET30_229883_8GBS4X250SSD_S) Szerver további adatai

434 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 12GB | 1x 250GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 3év (PET30_228610_12GBS250SSDH1TB_S)

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 12GB | 1x 250GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 3év (PET30_228610_12GBS250SSDH1TB_S) Szerver

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 12GB | 1x 250GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 3év (PET30_228610_12GBS250SSDH1TB_S) Szerver további adatai

308 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 8GB | 2x 500GB SSD | 2x 2000GB HDD | nincs | 3év (PET30_228610_S2X500SSDH2X2TB_S)

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 8GB | 2x 500GB SSD | 2x 2000GB HDD | nincs | 3év (PET30_228610_S2X500SSDH2X2TB_S) Szerver

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 8GB | 2x 500GB SSD | 2x 2000GB HDD | nincs | 3év (PET30_228610_S2X500SSDH2X2TB_S) Szerver további adatai

469 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 12GB | 1x 500GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 3év (PET30_229883_12GBS500SSDH1TB_S)

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 12GB | 1x 500GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 3év (PET30_229883_12GBS500SSDH1TB_S) Szerver

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 12GB | 1x 500GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 3év (PET30_229883_12GBS500SSDH1TB_S) Szerver további adatai

323 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 16GB | 2x 250GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 3év (PET30_228610_16GBS2X250SSDH1TB_S)

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 16GB | 2x 250GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 3év (PET30_228610_16GBS2X250SSDH1TB_S) Szerver

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 16GB | 2x 250GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 3év (PET30_228610_16GBS2X250SSDH1TB_S) Szerver további adatai

394 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 0GB | 2x 1000GB SSD | 1x 2000GB HDD | nincs | 3év (PET30_229883_S2X1000SSDH2TB_S)

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 0GB | 2x 1000GB SSD | 1x 2000GB HDD | nincs | 3év (PET30_229883_S2X1000SSDH2TB_S) Szerver

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 0GB | 2x 1000GB SSD | 1x 2000GB HDD | nincs | 3év (PET30_229883_S2X1000SSDH2TB_S) Szerver további adatai

499 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 32GB | 1x 250GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 3év (PET30_228610_32GBS250SSDH1TB_S)

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 32GB | 1x 250GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 3év (PET30_228610_32GBS250SSDH1TB_S) Szerver

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 32GB | 1x 250GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 3év (PET30_228610_32GBS250SSDH1TB_S) Szerver további adatai

389 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 16GB | 4x 250GB SSD | 0GB HDD | nincs | 3év (DPET30-1_16GBS4X250SSD_S)

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 16GB | 4x 250GB SSD | 0GB HDD | nincs | 3év (DPET30-1_16GBS4X250SSD_S) Szerver

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 16GB | 4x 250GB SSD | 0GB HDD | nincs | 3év (DPET30-1_16GBS4X250SSD_S) Szerver további adatai

499 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 16GB | 1x 120GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 3év (DPET30-1_16GBS120SSDH1TB_S)

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 16GB | 1x 120GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 3év (DPET30-1_16GBS120SSDH1TB_S) Szerver

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 16GB | 1x 120GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 3év (DPET30-1_16GBS120SSDH1TB_S) Szerver további adatai

304 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 12GB | 1x 250GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 3év (DPET30-1_12GBS250SSDH2X4TB_S)

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 12GB | 1x 250GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 3év (DPET30-1_12GBS250SSDH2X4TB_S) Szerver

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 12GB | 1x 250GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 3év (DPET30-1_12GBS250SSDH2X4TB_S) Szerver további adatai

413 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 32GB | 0GB SSD | 1x 2000GB HDD | nincs | 3év (DPET30-1_32GBH2TB_S)

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 32GB | 0GB SSD | 1x 2000GB HDD | nincs | 3év (DPET30-1_32GBH2TB_S) Szerver

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 32GB | 0GB SSD | 1x 2000GB HDD | nincs | 3év (DPET30-1_32GBH2TB_S) Szerver további adatai

339 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 8GB | 1x 1000GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 3év (DPET30-1_S1000SSDH1TB_S)

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 8GB | 1x 1000GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 3év (DPET30-1_S1000SSDH1TB_S) Szerver

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 8GB | 1x 1000GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 3év (DPET30-1_S1000SSDH1TB_S) Szerver további adatai

354 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 8GB | 1x 120GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 3év (DPET30-1_S120SSDH4TB_S)

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 8GB | 1x 120GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 3év (DPET30-1_S120SSDH4TB_S) Szerver

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 8GB | 1x 120GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 3év (DPET30-1_S120SSDH4TB_S) Szerver további adatai

269 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 12GB | 2x 1000GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 3év (DPET30-1_12GBS2X1000SSDH4TB_S)

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 12GB | 2x 1000GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 3év (DPET30-1_12GBS2X1000SSDH4TB_S) Szerver

Dell PowerEdge Mini T30 | Xeon E3-1225v5 3,3 | 12GB | 2x 1000GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 3év (DPET30-1_12GBS2X1000SSDH4TB_S) Szerver további adatai

598 900 Ft