52676 termék, 286. oldal
Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|16GB|2000GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|NO OS|1év

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|16GB|2000GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|NO OS|1év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i5
 • Processzor sebesség: 2 700 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 2 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 16 384 MB
Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|16GB|2000GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|NO OS|1év további adatai

488 900 Ft

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|16GB|1000GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W8P|1év

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|16GB|1000GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W8P|1év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i5
 • Processzor sebesség: 2 700 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 1 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 16 384 MB
Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|16GB|1000GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W8P|1év további adatai

403 900 Ft

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|16GB|250GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W10P|1év

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|16GB|250GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W10P|1év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i5
 • Processzor sebesség: 2 700 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 250 GB
 • Memória (RAM) mérete: 16 384 MB
Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|16GB|250GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W10P|1év további adatai

313 900 Ft

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|8GB|500GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W7P|1év

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|8GB|500GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W7P|1év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i5
 • Processzor sebesség: 2 700 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 500 GB
 • Memória (RAM) mérete: 8 192 MB
Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|8GB|500GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W7P|1év további adatai

313 900 Ft

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|8GB|500GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W8|1év

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|8GB|500GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W8|1év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i5
 • Processzor sebesség: 2 700 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 500 GB
 • Memória (RAM) mérete: 8 192 MB
Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|8GB|500GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W8|1év további adatai

298 900 Ft

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|12GB|0GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|W7P|1év

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|12GB|0GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|W7P|1év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i5
 • Processzor sebesség: 2 700 MHz
 • Merevlemez mérete (HDD): 4 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 12 288 MB
Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|12GB|0GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|W7P|1év további adatai

333 900 Ft

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|12GB|500GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W7P|1év

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|12GB|500GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W7P|1év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i5
 • Processzor sebesség: 2 700 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 500 GB
 • Memória (RAM) mérete: 12 288 MB
Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|12GB|500GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W7P|1év további adatai

323 900 Ft

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|16GB|500GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|MS W10 64|1év

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|16GB|500GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|MS W10 64|1év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i5
 • Processzor sebesség: 2 700 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 500 GB
 • Memória (RAM) mérete: 16 384 MB
Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|16GB|500GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|MS W10 64|1év további adatai

363 900 Ft

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|4GB|1000GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|W10P|1év

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|4GB|1000GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|W10P|1év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i5
 • Processzor sebesség: 2 700 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 1 000 GB
 • Merevlemez mérete (HDD): 4 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 4 096 MB
Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|4GB|1000GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|W10P|1év további adatai

408 900 Ft

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|8GB|2000GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|NO OS|1év

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|8GB|2000GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|NO OS|1év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i5
 • Processzor sebesség: 2 700 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 2 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 8 192 MB
Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|8GB|2000GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|NO OS|1év további adatai

458 900 Ft

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|8GB|0GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|MS W10 64|1év

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|8GB|0GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|MS W10 64|1év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i5
 • Processzor sebesség: 2 700 MHz
 • Merevlemez mérete (HDD): 4 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 8 192 MB
Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|8GB|0GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|MS W10 64|1év további adatai

313 900 Ft

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|8GB|0GB SSD|8000GB HDD|Intel HD 530|W8|1év

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|8GB|0GB SSD|8000GB HDD|Intel HD 530|W8|1év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i5
 • Processzor sebesség: 2 700 MHz
 • Merevlemez mérete (HDD): 8 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 8 192 MB
Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|8GB|0GB SSD|8000GB HDD|Intel HD 530|W8|1év további adatai

348 900 Ft

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|8GB|0GB SSD|2000GB HDD|Intel HD 530|W8|1év

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|8GB|0GB SSD|2000GB HDD|Intel HD 530|W8|1év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i5
 • Processzor sebesség: 2 700 MHz
 • Merevlemez mérete (HDD): 2 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 8 192 MB
Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|8GB|0GB SSD|2000GB HDD|Intel HD 530|W8|1év további adatai

278 900 Ft

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|4GB|120GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|W8|1év

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|4GB|120GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|W8|1év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i5
 • Processzor sebesség: 2 700 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 120 GB
 • Merevlemez mérete (HDD): 4 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 4 096 MB
Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|4GB|120GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|W8|1év további adatai

288 900 Ft

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|12GB|0GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 530|W10P|1év

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|12GB|0GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 530|W10P|1év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i5
 • Processzor sebesség: 2 700 MHz
 • Merevlemez mérete (HDD): 1 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 12 288 MB
Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|12GB|0GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 530|W10P|1év további adatai

253 900 Ft

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|4GB|0GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|MS W10 64|1év

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|4GB|0GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|MS W10 64|1év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i5
 • Processzor sebesség: 2 700 MHz
 • Merevlemez mérete (HDD): 4 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 4 096 MB
Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|4GB|0GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|MS W10 64|1év további adatai

263 900 Ft

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|4GB|500GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|W10P|1év

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|4GB|500GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|W10P|1év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i5
 • Processzor sebesség: 2 700 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 500 GB
 • Merevlemez mérete (HDD): 4 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 4 096 MB
Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|4GB|500GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|W10P|1év további adatai

339 900 Ft

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|4GB|0GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|W10P|1év

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|4GB|0GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|W10P|1év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i5
 • Processzor sebesség: 2 700 MHz
 • Merevlemez mérete (HDD): 4 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 4 096 MB
Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|4GB|0GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|W10P|1év további adatai

289 900 Ft

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|4GB|0GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|W10P|1év

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|4GB|0GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|W10P|1év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i5
 • Processzor sebesség: 2 700 MHz
 • Merevlemez mérete (HDD): 4 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 4 096 MB
Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|4GB|0GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|W10P|1év további adatai

269 900 Ft

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|4GB|250GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W10P|1év

Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|4GB|250GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W10P|1év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i5
 • Processzor sebesség: 2 700 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 250 GB
 • Memória (RAM) mérete: 4 096 MB
Fujitsu Esprimo P556 E85+ Mini Tower | Core i5-6400 2,7|4GB|250GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W10P|1év további adatai

249 900 Ft