18428 termék, 82. oldal
Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1240v5 3,5 | 16GB | 2x 500GB SSD | 2x 1000GB HDD | nincs | 5év

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1240v5 3,5 | 16GB | 2x 500GB SSD | 2x 1000GB HDD | nincs | 5év Szerver

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1240v5 3,5 | 16GB | 2x 500GB SSD | 2x 1000GB HDD | nincs | 5év Szerver további adatai

827 900 Ft

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 12GB | 2x 500GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 5év

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 12GB | 2x 500GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 5év Szerver

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 12GB | 2x 500GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 5év Szerver további adatai

877 900 Ft

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1240v5 3,5 | 16GB | 1x 1000GB SSD | 2x 2000GB HDD | nincs | 5év

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1240v5 3,5 | 16GB | 1x 1000GB SSD | 2x 2000GB HDD | nincs | 5év Szerver

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1240v5 3,5 | 16GB | 1x 1000GB SSD | 2x 2000GB HDD | nincs | 5év Szerver további adatai

797 900 Ft

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1240v5 3,5 | 12GB | 2x 1000GB SSD | 1x 2000GB HDD | nincs | 5év

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1240v5 3,5 | 12GB | 2x 1000GB SSD | 1x 2000GB HDD | nincs | 5év Szerver

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1240v5 3,5 | 12GB | 2x 1000GB SSD | 1x 2000GB HDD | nincs | 5év Szerver további adatai

896 900 Ft

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 32GB | 1x 500GB SSD | 2x 1000GB HDD | nincs | 5év

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 32GB | 1x 500GB SSD | 2x 1000GB HDD | nincs | 5év Szerver

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 32GB | 1x 500GB SSD | 2x 1000GB HDD | nincs | 5év Szerver további adatai

768 900 Ft

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 32GB | 1x 1000GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 5év

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 32GB | 1x 1000GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 5év Szerver

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 32GB | 1x 1000GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 5év Szerver további adatai

793 900 Ft

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1240v5 3,5 | 12GB | 1x 120GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 5év

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1240v5 3,5 | 12GB | 1x 120GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 5év Szerver

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1240v5 3,5 | 12GB | 1x 120GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 5év Szerver további adatai

706 900 Ft

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1240v5 3,5 | 32GB | 2x 1000GB SSD | 2x 1000GB HDD | nincs | 5év

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1240v5 3,5 | 32GB | 2x 1000GB SSD | 2x 1000GB HDD | nincs | 5év Szerver

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1240v5 3,5 | 32GB | 2x 1000GB SSD | 2x 1000GB HDD | nincs | 5év Szerver további adatai

987 900 Ft

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1240v5 3,5 | 8GB | 2x 120GB SSD | 2x 2000GB HDD | nincs | 5év

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1240v5 3,5 | 8GB | 2x 120GB SSD | 2x 2000GB HDD | nincs | 5év Szerver

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1240v5 3,5 | 8GB | 2x 120GB SSD | 2x 2000GB HDD | nincs | 5év Szerver további adatai

647 900 Ft

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 8GB | 0GB SSD | 4x 500GB HDD | nincs | 5év

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 8GB | 0GB SSD | 4x 500GB HDD | nincs | 5év Szerver

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 8GB | 0GB SSD | 4x 500GB HDD | nincs | 5év Szerver további adatai

558 900 Ft

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1240v5 3,5 | 16GB | 2x 250GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 5év

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1240v5 3,5 | 16GB | 2x 250GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 5év Szerver

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1240v5 3,5 | 16GB | 2x 250GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 5év Szerver további adatai

712 900 Ft

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1240v5 3,5 | 16GB | 0GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 5év

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1240v5 3,5 | 16GB | 0GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 5év Szerver

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1240v5 3,5 | 16GB | 0GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 5év Szerver további adatai

687 900 Ft

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 16GB | 1x 120GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 5év

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 16GB | 1x 120GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 5év Szerver

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 16GB | 1x 120GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 5év Szerver további adatai

648 900 Ft

Dell PowerEdge T20 szerver, Intel® Xeon® E3-1225 v3 3.20GHz, Haswell™, 1 x 4GB, 1TB 3.5\ , 290W tápegység  ( PET203/E3-1225 v3 )

Dell PowerEdge T20 szerver, Intel® Xeon® E3-1225 v3 3.20GHz, Haswell™, 1 x 4GB, 1TB 3.5\ , 290W tápegység ( PET203/E3-1225 v3 ) Szerver

Dell PowerEdge T20 szerver, Intel® Xeon® E3-1225 v3 3.20GHz, Haswell™, 1 x 4GB, 1TB 3.5\ , 290W tápegység ( PET203/E3-1225 v3 ) Szerver további adatai

179 900 Ft

tovább az üzletbe
HP MSA 1040 SAS 4x600 SFF Bndl/TVlite

HP MSA 1040 SAS 4x600 SFF Bndl/TVlite Szerver

HP MSA 1040 SAS 4x600 SFF Bndl/TVlite Szerver további adatai

1 722 406 Ft

HP SN6010C 12-port 16Gb FC Switch

HP SN6010C 12-port 16Gb FC Switch Szerver

HP SN6010C 12-port 16Gb FC Switch Szerver további adatai

1 012 515 Ft

HP E Intelligent 22kVA/60309/C19/INTL PDU

HP E Intelligent 22kVA/60309/C19/INTL PDU Szerver

HP E Intelligent 22kVA/60309/C19/INTL PDU Szerver további adatai

332 216 Ft

HP E Basic 3.6kVA/60320/C13/WW PDU

HP E Basic 3.6kVA/60320/C13/WW PDU Szerver

HP E Basic 3.6kVA/60320/C13/WW PDU Szerver további adatai

65 947 Ft

HP E SN6500B 96/96 PowerPack+ FC Switch

HP E SN6500B 96/96 PowerPack+ FC Switch Szerver

HP E SN6500B 96/96 PowerPack+ FC Switch Szerver további adatai

22 947 624 Ft

HP E 2x1Ex16 KVM IP Console Switch G2 with Virtual Media CAC Software

HP E 2x1Ex16 KVM IP Console Switch G2 with Virtual Media CAC Software Szerver

HP E 2x1Ex16 KVM IP Console Switch G2 with Virtual Media CAC Software Szerver további adatai

1 121 569 Ft