18428 termék, 80. oldal
Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 1000GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|0GB HDD|1000 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 1000GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|0GB HDD|1000 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 1000GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|0GB HDD|1000 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

338 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 1000GB SSD 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|1x 2000GB HDD|1x 1000 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 1000GB SSD 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|1x 2000GB HDD|1x 1000 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 1000GB SSD 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|1x 2000GB HDD|1x 1000 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

403 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 120GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|0GB HDD|120 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 120GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|0GB HDD|120 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 120GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|0GB HDD|120 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

223 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X4TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|16GB|2x 4000GB HDD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X4TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|16GB|2x 4000GB HDD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X4TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|16GB|2x 4000GB HDD|NO OS|5év Szerver további adatai

343 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X500GB SSD 2X2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|2x 2000GB HDD|2x 500 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X500GB SSD 2X2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|2x 2000GB HDD|2x 500 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X500GB SSD 2X2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|2x 2000GB HDD|2x 500 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

478 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 1000GB SSD 2X2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|2x 2000GB HDD|1x 1000 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 1000GB SSD 2X2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|2x 2000GB HDD|1x 1000 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 1000GB SSD 2X2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|2x 2000GB HDD|1x 1000 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

418 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 1000GB SSD 2X4TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|2x 4000GB HDD|1x 1000 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 1000GB SSD 2X4TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|2x 4000GB HDD|1x 1000 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 1000GB SSD 2X4TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|2x 4000GB HDD|1x 1000 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

468 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 250GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|0GB HDD|250 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 250GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|0GB HDD|250 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 250GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|0GB HDD|250 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

243 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|1x 2000GB HDD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|1x 2000GB HDD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|1x 2000GB HDD|NO OS|5év Szerver további adatai

218 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|1x 2000GB HDD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|1x 2000GB HDD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|1x 2000GB HDD|NO OS|5év Szerver további adatai

183 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X1000GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|1x 1000GB HDD|2x 1000 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X1000GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|1x 1000GB HDD|2x 1000 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X1000GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|1x 1000GB HDD|2x 1000 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

463 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X250GB SSD 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|16GB|1x 2000GB HDD|2x 250 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X250GB SSD 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|16GB|1x 2000GB HDD|2x 250 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X250GB SSD 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|16GB|1x 2000GB HDD|2x 250 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

383 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X250GB SSD 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|1x 2000GB HDD|2x 250 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X250GB SSD 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|1x 2000GB HDD|2x 250 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X250GB SSD 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|1x 2000GB HDD|2x 250 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

373 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 500GB SSD 2X1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|2x 1000GB HDD|1x 500 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 500GB SSD 2X1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|2x 1000GB HDD|1x 500 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 500GB SSD 2X1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|2x 1000GB HDD|1x 500 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

338 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X250GB SSD 2X1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|2x 1000GB HDD|2x 250 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X250GB SSD 2X1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|2x 1000GB HDD|2x 250 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X250GB SSD 2X1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|2x 1000GB HDD|2x 250 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

323 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 250GB SSD 2X1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|2x 1000GB HDD|1x 250 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 250GB SSD 2X1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|2x 1000GB HDD|1x 250 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 250GB SSD 2X1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|2x 1000GB HDD|1x 250 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

318 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 250GB SSD 2X2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|2x 2000GB HDD|1x 250 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 250GB SSD 2X2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|2x 2000GB HDD|1x 250 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 250GB SSD 2X2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|2x 2000GB HDD|1x 250 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

348 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|2x 1000GB HDD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|2x 1000GB HDD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|2x 1000GB HDD|NO OS|5év Szerver további adatai

253 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 4X1000GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|0GB HDD|4x 1000 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 4X1000GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|0GB HDD|4x 1000 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 4X1000GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|0GB HDD|4x 1000 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

818 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 120GB SSD 1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|16GB|1x 1000GB HDD|1x 120 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 120GB SSD 1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|16GB|1x 1000GB HDD|1x 120 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 120GB SSD 1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|16GB|1x 1000GB HDD|1x 120 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

283 900 Ft