18423 termék, 7. oldal
HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 16GB | 4x 1000GB SSD | 0GB HDD | nincs | 1év

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 16GB | 4x 1000GB SSD | 0GB HDD | nincs | 1év Szerver

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 16GB | 4x 1000GB SSD | 0GB HDD | nincs | 1év Szerver további adatai

769 900 Ft

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 8GB | 2x 250GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 1év

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 8GB | 2x 250GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 1év Szerver

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 8GB | 2x 250GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 1év Szerver további adatai

289 900 Ft

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 8GB | 2x 120GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 1év

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 8GB | 2x 120GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 1év Szerver

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 8GB | 2x 120GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 1év Szerver további adatai

304 900 Ft

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 12GB | 2x 120GB SSD | 2x 1000GB HDD | nincs | 1év

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 12GB | 2x 120GB SSD | 2x 1000GB HDD | nincs | 1év Szerver

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 12GB | 2x 120GB SSD | 2x 1000GB HDD | nincs | 1év Szerver további adatai

259 900 Ft

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 8GB | 1x 1000GB SSD | 1x 2000GB HDD | nincs | 1év

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 8GB | 1x 1000GB SSD | 1x 2000GB HDD | nincs | 1év Szerver

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 8GB | 1x 1000GB SSD | 1x 2000GB HDD | nincs | 1év Szerver további adatai

289 900 Ft

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 4GB | 4x 1000GB SSD | 0GB HDD | nincs | 1év

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 4GB | 4x 1000GB SSD | 0GB HDD | nincs | 1év Szerver

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 4GB | 4x 1000GB SSD | 0GB HDD | nincs | 1év Szerver további adatai

714 900 Ft

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 4GB | 0GB SSD | 1x 2000GB HDD | nincs | 1év

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 4GB | 0GB SSD | 1x 2000GB HDD | nincs | 1év Szerver

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 4GB | 0GB SSD | 1x 2000GB HDD | nincs | 1év Szerver további adatai

99 900 Ft

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 8GB | 0GB SSD | 0GB HDD | nincs | 1év

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 8GB | 0GB SSD | 0GB HDD | nincs | 1év Szerver

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 8GB | 0GB SSD | 0GB HDD | nincs | 1év Szerver további adatai

104 900 Ft

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 4GB | 2x 500GB SSD | 0GB HDD | nincs | 1év

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 4GB | 2x 500GB SSD | 0GB HDD | nincs | 1év Szerver

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 4GB | 2x 500GB SSD | 0GB HDD | nincs | 1év Szerver további adatai

294 900 Ft

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 12GB | 2x 250GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 1év

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 12GB | 2x 250GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 1év Szerver

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 12GB | 2x 250GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 1év Szerver további adatai

369 900 Ft

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 12GB | 1x 250GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 1év

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 12GB | 1x 250GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 1év Szerver

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 12GB | 1x 250GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 1év Szerver további adatai

249 900 Ft

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 8GB | 1x 120GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 1év

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 8GB | 1x 120GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 1év Szerver

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 8GB | 1x 120GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 1év Szerver további adatai

204 900 Ft

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 4GB | 2x 250GB SSD | 1x 2000GB HDD | nincs | 1év

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 4GB | 2x 250GB SSD | 1x 2000GB HDD | nincs | 1év Szerver

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 4GB | 2x 250GB SSD | 1x 2000GB HDD | nincs | 1év Szerver további adatai

229 900 Ft

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 8GB | 1x 120GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 1év

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 8GB | 1x 120GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 1év Szerver

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 8GB | 1x 120GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 1év Szerver további adatai

259 900 Ft

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 8GB | 4x 120GB SSD | 0GB HDD | nincs | 1év

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 8GB | 4x 120GB SSD | 0GB HDD | nincs | 1év Szerver

HP ProLiant MicroServer G8 | Celeron G1610T 2,3 | 8GB | 4x 120GB SSD | 0GB HDD | nincs | 1év Szerver további adatai

284 900 Ft

CONTEG fali rack 19" REN-06-60/40

CONTEG fali rack 19" REN-06-60/40 Szerver

CONTEG fali rack 19" REN-06-60/40 Szerver további adatai

28 740 Ft

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 8GB | 0GB SSD | 2x 2000GB HDD | nincs | 5év

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 8GB | 0GB SSD | 2x 2000GB HDD | nincs | 5év Szerver

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 8GB | 0GB SSD | 2x 2000GB HDD | nincs | 5év Szerver további adatai

558 900 Ft

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1240v5 3,5 | 8GB | 0GB SSD | 1x 500GB HDD | nincs | 5év

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1240v5 3,5 | 8GB | 0GB SSD | 1x 500GB HDD | nincs | 5év Szerver

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1240v5 3,5 | 8GB | 0GB SSD | 1x 500GB HDD | nincs | 5év Szerver további adatai

507 900 Ft

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 16GB | 0GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 5év

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 16GB | 0GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 5év Szerver

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 16GB | 0GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 5év Szerver további adatai

608 900 Ft

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 16GB | 2x 120GB SSD | 2x 2000GB HDD | nincs | 5év

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 16GB | 2x 120GB SSD | 2x 2000GB HDD | nincs | 5év Szerver

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 16GB | 2x 120GB SSD | 2x 2000GB HDD | nincs | 5év Szerver további adatai

628 900 Ft