18393 termék, 68. oldal
Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 32GB | 1x 120GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_32GBS120SSDH4TB_S)

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 32GB | 1x 120GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_32GBS120SSDH4TB_S) Szerver

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 32GB | 1x 120GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_32GBS120SSDH4TB_S) Szerver további adatai

575 900 Ft

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 16GB | 1x 120GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_16GBS120SSDH1TB_S)

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 16GB | 1x 120GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_16GBS120SSDH1TB_S) Szerver

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 16GB | 1x 120GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_16GBS120SSDH1TB_S) Szerver további adatai

480 900 Ft

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 8GB | 2x 1000GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_S2X1000SSD_S)

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 8GB | 2x 1000GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_S2X1000SSD_S) Szerver

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 8GB | 2x 1000GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_S2X1000SSD_S) Szerver további adatai

665 900 Ft

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 32GB | 1x 1000GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_32GBS1000SSDH2X4TB_S)

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 32GB | 1x 1000GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_32GBS1000SSDH2X4TB_S) Szerver

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 32GB | 1x 1000GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_32GBS1000SSDH2X4TB_S) Szerver további adatai

765 900 Ft

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 16GB | 1x 500GB SSD | 2x 2000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_16GBS500SSDH2X2TB_S)

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 16GB | 1x 500GB SSD | 2x 2000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_16GBS500SSDH2X2TB_S) Szerver

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 16GB | 1x 500GB SSD | 2x 2000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_16GBS500SSDH2X2TB_S) Szerver további adatai

605 900 Ft

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 32GB | 1x 120GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_32GBS120SSDH2X4TB_S)

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 32GB | 1x 120GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_32GBS120SSDH2X4TB_S) Szerver

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 32GB | 1x 120GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_32GBS120SSDH2X4TB_S) Szerver további adatai

645 900 Ft

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 16GB | 0GB SSD | 4x 2000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_16GBH4X2TB_S)

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 16GB | 0GB SSD | 4x 2000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_16GBH4X2TB_S) Szerver

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 16GB | 0GB SSD | 4x 2000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_16GBH4X2TB_S) Szerver további adatai

575 900 Ft

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 8GB | 1x 1000GB SSD | 2x 1000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_S1000SSDH2X1TB_S)

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 8GB | 1x 1000GB SSD | 2x 1000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_S1000SSDH2X1TB_S) Szerver

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 8GB | 1x 1000GB SSD | 2x 1000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_S1000SSDH2X1TB_S) Szerver további adatai

555 900 Ft

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 32GB | 2x 500GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_32GBS2X500SSD_S)

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 32GB | 2x 500GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_32GBS2X500SSD_S) Szerver

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 32GB | 2x 500GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_32GBS2X500SSD_S) Szerver további adatai

695 900 Ft

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 8GB | 2x 120GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_S2X120SSDH2X4TB_S)

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 8GB | 2x 120GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_S2X120SSDH2X4TB_S) Szerver

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 8GB | 2x 120GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_S2X120SSDH2X4TB_S) Szerver további adatai

555 900 Ft

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 32GB | 2x 500GB SSD | 2x 1000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_32GBS2X500SSDH2X1TB_S)

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 32GB | 2x 500GB SSD | 2x 1000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_32GBS2X500SSDH2X1TB_S) Szerver

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 32GB | 2x 500GB SSD | 2x 1000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_32GBS2X500SSDH2X1TB_S) Szerver további adatai

745 900 Ft

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 32GB | 1x 1000GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_32GBS1000SSDH1TB_S)

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 32GB | 1x 1000GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_32GBS1000SSDH1TB_S) Szerver

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 32GB | 1x 1000GB SSD | 1x 1000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_32GBS1000SSDH1TB_S) Szerver további adatai

660 900 Ft

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 32GB | 1x 1000GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_32GBS1000SSDH4TB_S)

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 32GB | 1x 1000GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_32GBS1000SSDH4TB_S) Szerver

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 32GB | 1x 1000GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_32GBS1000SSDH4TB_S) Szerver további adatai

695 900 Ft

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 32GB | 2x 1000GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_32GBS2X1000SSDH2X4TB_S)

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 32GB | 2x 1000GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_32GBS2X1000SSDH2X4TB_S) Szerver

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 32GB | 2x 1000GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_32GBS2X1000SSDH2X4TB_S) Szerver további adatai

925 900 Ft

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 32GB | 2x 500GB SSD | 1x 2000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_32GBS2X500SSDH2TB_S)

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 32GB | 2x 500GB SSD | 1x 2000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_32GBS2X500SSDH2TB_S) Szerver

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 32GB | 2x 500GB SSD | 1x 2000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_32GBS2X500SSDH2TB_S) Szerver további adatai

735 900 Ft

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 16GB | 2x 500GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_16GBS2X500SSDH2X4TB_S)

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 16GB | 2x 500GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_16GBS2X500SSDH2X4TB_S) Szerver

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 16GB | 2x 500GB SSD | 2x 4000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_16GBS2X500SSDH2X4TB_S) Szerver további adatai

765 900 Ft

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 16GB | 0GB SSD | 4x 1000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_16GBH4X1TB_S)

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 16GB | 0GB SSD | 4x 1000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_16GBH4X1TB_S) Szerver

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 16GB | 0GB SSD | 4x 1000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_16GBH4X1TB_S) Szerver további adatai

515 900 Ft

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 8GB | 1x 120GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_S120SSDH4TB_S)

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 8GB | 1x 120GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_S120SSDH4TB_S) Szerver

Dell PowerEdge T130 Tower H330 | Xeon E3-1230v5 3,4 | 8GB | 1x 120GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 5év (DPET130-25_S120SSDH4TB_S) Szerver további adatai

445 900 Ft

Buffalo NAS BUFFALO LinkStation 420 2×4TB

Buffalo NAS BUFFALO LinkStation 420 2×4TB Szerver

Buffalo NAS BUFFALO LinkStation 420 2×4TB Szerver további adatai

187 208 Ft

tovább az üzletbe
Dell Fix műanyag HDD beépíto keret

Dell Fix műanyag HDD beépíto keret Szerver

Dell Fix műanyag HDD beépíto keret Szerver további adatai

4 101 Ft