18428 termék, 449. oldal
Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 1000GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|0GB HDD|1000 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 1000GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|0GB HDD|1000 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 1000GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|0GB HDD|1000 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

363 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 500GB SSD 2X1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|2x 1000GB HDD|1x 500 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 500GB SSD 2X1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|2x 1000GB HDD|1x 500 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 500GB SSD 2X1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|2x 1000GB HDD|1x 500 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

303 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 120GB SSD 4TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|1x 4000GB HDD|1x 120 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 120GB SSD 4TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|1x 4000GB HDD|1x 120 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 120GB SSD 4TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|1x 4000GB HDD|1x 120 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

253 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X120GB SSD 4TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|1x 4000GB HDD|2x 120 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X120GB SSD 4TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|1x 4000GB HDD|2x 120 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X120GB SSD 4TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|1x 4000GB HDD|2x 120 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

298 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X250GB SSD 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|1x 2000GB HDD|2x 250 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X250GB SSD 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|1x 2000GB HDD|2x 250 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X250GB SSD 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|1x 2000GB HDD|2x 250 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

313 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X250GB SSD 2X2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|2x 2000GB HDD|2x 250 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X250GB SSD 2X2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|2x 2000GB HDD|2x 250 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X250GB SSD 2X2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|2x 2000GB HDD|2x 250 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

413 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X1000GB SSD 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|16GB|1x 2000GB HDD|2x 1000 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X1000GB SSD 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|16GB|1x 2000GB HDD|2x 1000 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X1000GB SSD 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|16GB|1x 2000GB HDD|2x 1000 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

573 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X500GB SSD 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|16GB|1x 2000GB HDD|2x 500 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X500GB SSD 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|16GB|1x 2000GB HDD|2x 500 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X500GB SSD 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|16GB|1x 2000GB HDD|2x 500 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

473 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 4X250GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|16GB|0GB HDD|4x 250 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 4X250GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|16GB|0GB HDD|4x 250 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 4X250GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|16GB|0GB HDD|4x 250 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

473 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X120GB SSD 2X1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|2x 1000GB HDD|2x 120 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X120GB SSD 2X1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|2x 1000GB HDD|2x 120 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X120GB SSD 2X1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|2x 1000GB HDD|2x 120 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

283 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|1x 1000GB HDD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|1x 1000GB HDD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|1x 1000GB HDD|NO OS|5év Szerver további adatai

178 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X500GB SSD 2X1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|2x 1000GB HDD|2x 500 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X500GB SSD 2X1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|2x 1000GB HDD|2x 500 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X500GB SSD 2X1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|2x 1000GB HDD|2x 500 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

473 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|16GB|1x 2000GB HDD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|16GB|1x 2000GB HDD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|16GB|1x 2000GB HDD|NO OS|5év Szerver további adatai

253 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X250GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|1x 1000GB HDD|2x 250 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X250GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|1x 1000GB HDD|2x 250 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X250GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|1x 1000GB HDD|2x 250 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

308 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X250GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|16GB|1x 1000GB HDD|2x 250 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X250GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|16GB|1x 1000GB HDD|2x 250 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X250GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|16GB|1x 1000GB HDD|2x 250 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

343 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X250GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|1x 1000GB HDD|2x 250 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X250GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|1x 1000GB HDD|2x 250 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X250GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|1x 1000GB HDD|2x 250 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

273 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 500GB SSD 2X1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|32GB|2x 1000GB HDD|1x 500 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 500GB SSD 2X1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|32GB|2x 1000GB HDD|1x 500 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 500GB SSD 2X1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|32GB|2x 1000GB HDD|1x 500 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

443 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 500GB SSD 4TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|32GB|1x 4000GB HDD|1x 500 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 500GB SSD 4TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|32GB|1x 4000GB HDD|1x 500 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 500GB SSD 4TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|32GB|1x 4000GB HDD|1x 500 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

458 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 500GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|0GB HDD|500 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 500GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|0GB HDD|500 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 500GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|0GB HDD|500 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

288 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 | Xeon E3-1225v3 3,2 | 8GB | 2x 500GB SSD | 1x 2000GB HDD | nincs | 5év

Dell PowerEdge Mini T20 | Xeon E3-1225v3 3,2 | 8GB | 2x 500GB SSD | 1x 2000GB HDD | nincs | 5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 | Xeon E3-1225v3 3,2 | 8GB | 2x 500GB SSD | 1x 2000GB HDD | nincs | 5év Szerver további adatai

438 900 Ft