39369 termék, 327. oldal
Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|1x 2000GB HDD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|1x 2000GB HDD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|1x 2000GB HDD|NO OS|5év Szerver további adatai

228 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|1x 2000GB HDD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|1x 2000GB HDD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|1x 2000GB HDD|NO OS|5év Szerver további adatai

193 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X1000GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|1x 1000GB HDD|2x 1000 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X1000GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|1x 1000GB HDD|2x 1000 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X1000GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|1x 1000GB HDD|2x 1000 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

473 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X1000GB SSD 2X2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|32GB|2x 2000GB HDD|2x 1000 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X1000GB SSD 2X2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|32GB|2x 2000GB HDD|2x 1000 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X1000GB SSD 2X2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|32GB|2x 2000GB HDD|2x 1000 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

693 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X1000GB SSD 1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|1x 1000GB HDD|2x 1000 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X1000GB SSD 1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|1x 1000GB HDD|2x 1000 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X1000GB SSD 1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|1x 1000GB HDD|2x 1000 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

533 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X1000GB SSD 2X4TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|2x 4000GB HDD|2x 1000 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X1000GB SSD 2X4TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|2x 4000GB HDD|2x 1000 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X1000GB SSD 2X4TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|2x 4000GB HDD|2x 1000 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

603 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X1000GB SSD 4TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|1x 4000GB HDD|2x 1000 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X1000GB SSD 4TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|1x 4000GB HDD|2x 1000 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X1000GB SSD 4TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|1x 4000GB HDD|2x 1000 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

538 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 4X4TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|4x 4000GB HDD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 4X4TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|4x 4000GB HDD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 4X4TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|4x 4000GB HDD|NO OS|5év Szerver további adatai

448 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 500GB SSD 2X1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|2x 1000GB HDD|1x 500 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 500GB SSD 2X1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|2x 1000GB HDD|1x 500 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 500GB SSD 2X1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|2x 1000GB HDD|1x 500 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

373 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|2x 1000GB HDD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|2x 1000GB HDD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|2x 1000GB HDD|NO OS|5év Szerver további adatai

263 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X250GB SSD 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|1x 2000GB HDD|2x 250 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X250GB SSD 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|1x 2000GB HDD|2x 250 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X250GB SSD 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|1x 2000GB HDD|2x 250 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

383 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 500GB SSD 2X1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|2x 1000GB HDD|1x 500 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 500GB SSD 2X1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|2x 1000GB HDD|1x 500 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 500GB SSD 2X1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|2x 1000GB HDD|1x 500 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

348 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X250GB SSD 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|16GB|1x 2000GB HDD|2x 250 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X250GB SSD 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|16GB|1x 2000GB HDD|2x 250 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X250GB SSD 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|16GB|1x 2000GB HDD|2x 250 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

393 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X500GB SSD 4TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|1x 4000GB HDD|2x 500 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X500GB SSD 4TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|1x 4000GB HDD|2x 500 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 2X500GB SSD 4TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|4GB|1x 4000GB HDD|2x 500 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

438 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 4X1000GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|0GB HDD|4x 1000 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 4X1000GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|0GB HDD|4x 1000 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 4X1000GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|0GB HDD|4x 1000 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

828 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 4X250GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|0GB HDD|4x 250 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 4X250GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|0GB HDD|4x 250 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 4X250GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|0GB HDD|4x 250 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

473 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 1000GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|0GB HDD|1000 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 1000GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|0GB HDD|1000 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 1000GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|0GB HDD|1000 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

348 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 1000GB SSD 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|1x 2000GB HDD|1x 1000 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 1000GB SSD 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|1x 2000GB HDD|1x 1000 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 1000GB SSD 2TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|12GB|1x 2000GB HDD|1x 1000 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

413 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 120GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|0GB HDD|120 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 120GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|0GB HDD|120 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 120GB SSD Xeon E3-1225v3 3,2|8GB|0GB HDD|120 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

233 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 120GB SSD 1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|16GB|1x 1000GB HDD|1x 120 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 120GB SSD 1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|16GB|1x 1000GB HDD|1x 120 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 5 év garanciával 120GB SSD 1TB HDD Xeon E3-1225v3 3,2|16GB|1x 1000GB HDD|1x 120 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

293 900 Ft