37094 termék, 154. oldal
HP 300GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD

HP 300GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD Szerver

HP 300GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD Szerver további adatai

109 373 Ft

Fujitsu Rx2520M1 szerver, Xeon E5-2403v2, 8GB, No HDD, D2607, Hot-plug PSU

Fujitsu Rx2520M1 szerver, Xeon E5-2403v2, 8GB, No HDD, D2607, Hot-plug PSU Szerver

Fujitsu Rx2520M1 szerver, Xeon E5-2403v2, 8GB, No HDD, D2607, Hot-plug PSU Szerver további adatai

696 251 Ft

HP StorageWorks X1400 G2 - BV854A Szerver

HP StorageWorks X1400 G2 - BV854A Szerver további adatai

1 124 723 Ft

tovább az üzletbe
CONTEG álló r. 19" RI7-27-60/80-B

CONTEG álló r. 19" RI7-27-60/80-B Szerver

CONTEG álló r. 19" RI7-27-60/80-B Szerver további adatai

136 340 Ft

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis 4X1TB HDD Xeon E3-1230v2 3,3|32GB|4x 1000GB HDD|NO OS|5év

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis 4X1TB HDD Xeon E3-1230v2 3,3|32GB|4x 1000GB HDD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis 4X1TB HDD Xeon E3-1230v2 3,3|32GB|4x 1000GB HDD|NO OS|5év Szerver további adatai

604 900 Ft

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis 4X1TB HDD Xeon E3-1230v2 3,3|16GB|4x 1000GB HDD|NO OS|5év

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis 4X1TB HDD Xeon E3-1230v2 3,3|16GB|4x 1000GB HDD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis 4X1TB HDD Xeon E3-1230v2 3,3|16GB|4x 1000GB HDD|NO OS|5év Szerver további adatai

534 900 Ft

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis 4X500GB HDD Xeon E3-1230v2 3,3|12GB|4x 500GB HDD|NO OS|5év

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis 4X500GB HDD Xeon E3-1230v2 3,3|12GB|4x 500GB HDD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis 4X500GB HDD Xeon E3-1230v2 3,3|12GB|4x 500GB HDD|NO OS|5év Szerver további adatai

504 900 Ft

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis 250GB SSD Xeon E3-1230v2 3,3|8GB|0GB HDD|250 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis 250GB SSD Xeon E3-1230v2 3,3|8GB|0GB HDD|250 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis 250GB SSD Xeon E3-1230v2 3,3|8GB|0GB HDD|250 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

429 900 Ft

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis 1000GB SSD Xeon E3-1230v2 3,3|8GB|0GB HDD|1000 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis 1000GB SSD Xeon E3-1230v2 3,3|8GB|0GB HDD|1000 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis 1000GB SSD Xeon E3-1230v2 3,3|8GB|0GB HDD|1000 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

524 900 Ft

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis 4X500GB SSD Xeon E3-1230v2 3,3|12GB|0GB HDD|4x 500 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis 4X500GB SSD Xeon E3-1230v2 3,3|12GB|0GB HDD|4x 500 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis 4X500GB SSD Xeon E3-1230v2 3,3|12GB|0GB HDD|4x 500 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

864 900 Ft

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis 2TB HDD Xeon E3-1230v2 3,3|12GB|1x 2000GB HDD|NO OS|5év

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis 2TB HDD Xeon E3-1230v2 3,3|12GB|1x 2000GB HDD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis 2TB HDD Xeon E3-1230v2 3,3|12GB|1x 2000GB HDD|NO OS|5év Szerver további adatai

464 900 Ft

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis 2TB HDD Xeon E3-1230v2 3,3|16GB|1x 2000GB HDD|NO OS|5év

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis 2TB HDD Xeon E3-1230v2 3,3|16GB|1x 2000GB HDD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis 2TB HDD Xeon E3-1230v2 3,3|16GB|1x 2000GB HDD|NO OS|5év Szerver további adatai

474 900 Ft

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis 2X250GB SSD Xeon E3-1230v2 3,3|32GB|2x 1000GB HDD|2x 250 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis 2X250GB SSD Xeon E3-1230v2 3,3|32GB|2x 1000GB HDD|2x 250 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis 2X250GB SSD Xeon E3-1230v2 3,3|32GB|2x 1000GB HDD|2x 250 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

634 900 Ft

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis 4X120GB SSD Xeon E3-1230v2 3,3|12GB|0GB HDD|4x 120 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis 4X120GB SSD Xeon E3-1230v2 3,3|12GB|0GB HDD|4x 120 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis 4X120GB SSD Xeon E3-1230v2 3,3|12GB|0GB HDD|4x 120 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

604 900 Ft

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis Xeon E3-1230v2 3,3|16GB|2x 1000GB HDD|NO OS|5év

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis Xeon E3-1230v2 3,3|16GB|2x 1000GB HDD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis Xeon E3-1230v2 3,3|16GB|2x 1000GB HDD|NO OS|5év Szerver további adatai

434 900 Ft

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis 250GB SSD Xeon E3-1230v2 3,3|12GB|0GB HDD|250 GB SSD|NO OS|5év

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis 250GB SSD Xeon E3-1230v2 3,3|12GB|0GB HDD|250 GB SSD|NO OS|5év Szerver

Dell PowerEdge T110 II Tower Chassis 250GB SSD Xeon E3-1230v2 3,3|12GB|0GB HDD|250 GB SSD|NO OS|5év Szerver további adatai

489 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 | Xeon E3-1225v3 3,2 | 16GB | 2x 250GB SSD | 2x 1000GB HDD | nincs | 3év

Dell PowerEdge Mini T20 | Xeon E3-1225v3 3,2 | 16GB | 2x 250GB SSD | 2x 1000GB HDD | nincs | 3év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 | Xeon E3-1225v3 3,2 | 16GB | 2x 250GB SSD | 2x 1000GB HDD | nincs | 3év Szerver további adatai

378 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 | Xeon E3-1225v3 3,2 | 4GB | 2x 500GB SSD | 1x 2000GB HDD | nincs | 3év

Dell PowerEdge Mini T20 | Xeon E3-1225v3 3,2 | 4GB | 2x 500GB SSD | 1x 2000GB HDD | nincs | 3év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 | Xeon E3-1225v3 3,2 | 4GB | 2x 500GB SSD | 1x 2000GB HDD | nincs | 3év Szerver további adatai

388 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 | Xeon E3-1225v3 3,2 | 12GB | 0GB SSD | 4x 2000GB HDD | nincs | 3év

Dell PowerEdge Mini T20 | Xeon E3-1225v3 3,2 | 12GB | 0GB SSD | 4x 2000GB HDD | nincs | 3év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 | Xeon E3-1225v3 3,2 | 12GB | 0GB SSD | 4x 2000GB HDD | nincs | 3év Szerver további adatai

348 900 Ft

Dell PowerEdge Mini T20 | Xeon E3-1225v3 3,2 | 12GB | 2x 250GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 3év

Dell PowerEdge Mini T20 | Xeon E3-1225v3 3,2 | 12GB | 2x 250GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 3év Szerver

Dell PowerEdge Mini T20 | Xeon E3-1225v3 3,2 | 12GB | 2x 250GB SSD | 1x 4000GB HDD | nincs | 3év Szerver további adatai

383 900 Ft