56575 termék, 463. oldal
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|120GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 530|NO OS|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|120GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 530|NO OS|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i3
 • Processzor sebesség: 3 700 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 120 GB
 • Merevlemez mérete (HDD): 1 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 4 096 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|120GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 530|NO OS|3év további adatai

170 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|500GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W10P|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|500GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W10P|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i3
 • Processzor sebesség: 3 700 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 500 GB
 • Memória (RAM) mérete: 4 096 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|500GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W10P|3év további adatai

270 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|500GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|NO OS|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|500GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|NO OS|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i3
 • Processzor sebesség: 3 700 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 500 GB
 • Merevlemez mérete (HDD): 4 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 4 096 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|500GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|NO OS|3év további adatai

245 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|8GB|500GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W7P|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|8GB|500GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W7P|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i3
 • Processzor sebesség: 3 700 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 500 GB
 • Memória (RAM) mérete: 8 192 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|8GB|500GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W7P|3év további adatai

300 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|250GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 530|W8|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|250GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 530|W8|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i3
 • Processzor sebesség: 3 700 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 250 GB
 • Merevlemez mérete (HDD): 1 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 4 096 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|250GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 530|W8|3év további adatai

220 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|1000GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|W8P|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|1000GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|W8P|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i3
 • Processzor sebesség: 3 700 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 1 000 GB
 • Merevlemez mérete (HDD): 4 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 4 096 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|1000GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|W8P|3év további adatai

360 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|8GB|1000GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W10P|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|8GB|1000GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W10P|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i3
 • Processzor sebesség: 3 700 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 1 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 8 192 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|8GB|1000GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W10P|3év további adatai

340 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|32GB|0GB SSD|2000GB HDD|Intel HD 530|W7P|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|32GB|0GB SSD|2000GB HDD|Intel HD 530|W7P|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i3
 • Processzor sebesség: 3 700 MHz
 • Merevlemez mérete (HDD): 2 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 32 768 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|32GB|0GB SSD|2000GB HDD|Intel HD 530|W7P|3év további adatai

301 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|8GB|2000GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W10P|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|8GB|2000GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W10P|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i3
 • Processzor sebesség: 3 700 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 2 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 8 192 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|8GB|2000GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W10P|3év további adatai

470 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|1000GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 530|MS W10 64|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|1000GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 530|MS W10 64|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i3
 • Processzor sebesség: 3 700 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 1 000 GB
 • Merevlemez mérete (HDD): 1 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 4 096 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|1000GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 530|MS W10 64|3év további adatai

320 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|8GB|250GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 530|NO OS|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|8GB|250GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 530|NO OS|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i3
 • Processzor sebesség: 3 700 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 250 GB
 • Merevlemez mérete (HDD): 1 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 8 192 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|8GB|250GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 530|NO OS|3év további adatai

210 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|8GB|250GB SSD|2000GB HDD|Intel HD 530|W8P|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|8GB|250GB SSD|2000GB HDD|Intel HD 530|W8P|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i3
 • Processzor sebesség: 3 700 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 250 GB
 • Merevlemez mérete (HDD): 2 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 8 192 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|8GB|250GB SSD|2000GB HDD|Intel HD 530|W8P|3év további adatai

275 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|120GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 530|MS W10 64|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|120GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 530|MS W10 64|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i3
 • Processzor sebesség: 3 700 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 120 GB
 • Merevlemez mérete (HDD): 1 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 4 096 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|120GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 530|MS W10 64|3év további adatai

215 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|500GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 530|MS W10 64|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|500GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 530|MS W10 64|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i3
 • Processzor sebesség: 3 700 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 500 GB
 • Merevlemez mérete (HDD): 1 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 4 096 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|4GB|500GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 530|MS W10 64|3év további adatai

255 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|12GB|120GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 530|W7P|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|12GB|120GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 530|W7P|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i3
 • Processzor sebesség: 3 700 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 120 GB
 • Merevlemez mérete (HDD): 1 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 12 288 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|12GB|120GB SSD|1000GB HDD|Intel HD 530|W7P|3év további adatai

256 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|16GB|120GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W7P|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|16GB|120GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W7P|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i3
 • Processzor sebesség: 3 700 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 120 GB
 • Memória (RAM) mérete: 16 384 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|16GB|120GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W7P|3év további adatai

251 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|16GB|240GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W7P|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|16GB|240GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W7P|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i3
 • Processzor sebesség: 3 700 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 240 GB
 • Memória (RAM) mérete: 16 384 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|16GB|240GB SSD|0GB HDD|Intel HD 530|W7P|3év további adatai

281 900 Ft

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|16GB|0GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|W7P|3év

Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|16GB|0GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|W7P|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i3
 • Processzor sebesség: 3 700 MHz
 • Merevlemez mérete (HDD): 4 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 16 384 MB
Lenovo ThinkCentre S510 Tower | Core i3-6100 3,7|16GB|0GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 530|W7P|3év további adatai

301 900 Ft

Dell Optiplex 3020 Mini Tower | Core i5-4590 3,3|8GB|1000GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 4600|NO OS|3év

Dell Optiplex 3020 Mini Tower | Core i5-4590 3,3|8GB|1000GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 4600|NO OS|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i5
 • Processzor sebesség: 3 300 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 1 000 GB
 • Merevlemez mérete (HDD): 4 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 8 192 MB
Dell Optiplex 3020 Mini Tower | Core i5-4590 3,3|8GB|1000GB SSD|4000GB HDD|Intel HD 4600|NO OS|3év további adatai

364 900 Ft

Dell Optiplex 3020 Mini Tower | Core i5-4590 3,3|12GB|250GB SSD|2000GB HDD|Intel HD 4600|W8|3év

Dell Optiplex 3020 Mini Tower | Core i5-4590 3,3|12GB|250GB SSD|2000GB HDD|Intel HD 4600|W8|3év

 • Rendszer típusa: PC konfiguráció
 • Processzor típus: Core i5
 • Processzor sebesség: 3 300 MHz
 • Merevlemez mérete (SSD): 250 GB
 • Merevlemez mérete (HDD): 2 000 GB
 • Memória (RAM) mérete: 12 288 MB
Dell Optiplex 3020 Mini Tower | Core i5-4590 3,3|12GB|250GB SSD|2000GB HDD|Intel HD 4600|W8|3év további adatai

299 900 Ft