18488 termék, 433. oldal
 BOSCH GHO 14.4VH 14,4 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor

BOSCH GHO 14.4VH 14,4 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor

BOSCH GHO 14.4VH 14,4 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

15 900 Ft

tovább az üzletbe
 Bosch GSB 12 Akkumulátor, akku 3000 mAh

Bosch GSB 12 Akkumulátor, akku 3000 mAh

Bosch GSB 12 Akkumulátor, akku 3000 mAh további adatai

12 924 Ft

tovább az üzletbe
 Bosch BH1214H 12 V NI-CD 3300mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch BH1214H 12 V NI-CD 3300mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch BH1214H 12 V NI-CD 3300mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

13 800 Ft

tovább az üzletbe
 BOSCH 52314 14,4 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor

BOSCH 52314 14,4 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor

BOSCH 52314 14,4 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

15 900 Ft

tovább az üzletbe
 BOSCH 32614 14,4 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor

BOSCH 32614 14,4 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor

BOSCH 32614 14,4 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

15 900 Ft

tovább az üzletbe
 BOSCH BAT031 24 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor

BOSCH BAT031 24 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor

BOSCH BAT031 24 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

31 120 Ft

tovább az üzletbe
 BLACK & DECKER CD1440K 14,4 V Ni-MH 2000mAh szerszámgép akkumulátor

BLACK & DECKER CD1440K 14,4 V Ni-MH 2000mAh szerszámgép akkumulátor

BLACK & DECKER CD1440K 14,4 V Ni-MH 2000mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

14 796 Ft

tovább az üzletbe
 Black & Decker LGC120 Akkumulátor, akku 1500 mAh

Black & Decker LGC120 Akkumulátor, akku 1500 mAh

Black & Decker LGC120 Akkumulátor, akku 1500 mAh további adatai

12 160 Ft

tovább az üzletbe
 Black & Decker PS3500 12 V Ni-CD 2000mAh szerszámgép akkumulátor

Black & Decker PS3500 12 V Ni-CD 2000mAh szerszámgép akkumulátor

Black & Decker PS3500 12 V Ni-CD 2000mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

10 400 Ft

tovább az üzletbe
 BOSCH PSB 24VE-2 24 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor

BOSCH PSB 24VE-2 24 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor

BOSCH PSB 24VE-2 24 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

31 120 Ft

tovább az üzletbe
 Bosch ABS12 M-2 12 V NI-CD 1500mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch ABS12 M-2 12 V NI-CD 1500mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch ABS12 M-2 12 V NI-CD 1500mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

10 155 Ft

tovább az üzletbe
 BOSCH 2607335562 24 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor

BOSCH 2607335562 24 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor

BOSCH 2607335562 24 V Ni-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

31 120 Ft

tovább az üzletbe
 Black & Decker KC12E 12V NI-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor

Black & Decker KC12E 12V NI-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor

Black & Decker KC12E 12V NI-MH 3000mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

13 990 Ft

tovább az üzletbe
 Bosch PAG 12 12 V Ni-CD 3000mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch PAG 12 12 V Ni-CD 3000mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch PAG 12 12 V Ni-CD 3000mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

12 955 Ft

tovább az üzletbe
 Bosch GDX 14.4 V-LI 14,4V Li-Ion 1500mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch GDX 14.4 V-LI 14,4V Li-Ion 1500mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch GDX 14.4 V-LI 14,4V Li-Ion 1500mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

11 750 Ft

tovább az üzletbe
 BLACK & DECKER HP148F2R 14.4V NI-CD 3300mAh szerszámgép akkumulátor

BLACK & DECKER HP148F2R 14.4V NI-CD 3300mAh szerszámgép akkumulátor

BLACK & DECKER HP148F2R 14.4V NI-CD 3300mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

18 400 Ft

tovább az üzletbe
 Black & Decker KC1282C 12V NI-MH 1300mAh szerszámgép akkumulátor

Black & Decker KC1282C 12V NI-MH 1300mAh szerszámgép akkumulátor

Black & Decker KC1282C 12V NI-MH 1300mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

7 880 Ft

tovább az üzletbe
 Bosch 22612 12 V Ni-CD 3000mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch 22612 12 V Ni-CD 3000mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch 22612 12 V Ni-CD 3000mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

12 955 Ft

tovább az üzletbe
 Black & Decker CD12CA 12V NI-MH 1300mAh szerszámgép akkumulátor

Black & Decker CD12CA 12V NI-MH 1300mAh szerszámgép akkumulátor

Black & Decker CD12CA 12V NI-MH 1300mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

7 880 Ft

tovább az üzletbe
 Bosch GBM 9.6 VSP-2 9,6 V NI-CD 2100mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch GBM 9.6 VSP-2 9,6 V NI-CD 2100mAh szerszámgép akkumulátor

Bosch GBM 9.6 VSP-2 9,6 V NI-CD 2100mAh szerszámgép akkumulátor további adatai

9 326 Ft

tovább az üzletbe